top of page

Viac o odbore...

Klasický tanec - balet, ľudový tanec, kreatívny tanec, moderný tanec, historický tanec, tance iných národov


Základná umelecká škola Jesenské je miestom, ktoré poskytuje žiakovi tanečného odboru možnosť rozvíjať svoje pohybové schopnosti.

Vyučovanie je realizované skupinovou formou. Je to výborným stretom záujmov žiakov i pedagóga. Učiteľ má rovnaký vplyv na všetky deti, požaduje od žiakov spoločné aktivity, kreatívnosť a sebarealizáciu, pričom žiaci okrem podnetov pedagóga prijímajú aj podnety z prostredia, v ktorom sa nachádzajú, vzájomne sa ovplyvňujú, vymieňajú názory, skúsenosti, stávajú sa spoločensky kompetentnými, komunikatívnymi, vytvárajúcimi jeden celok.

Mgr. Perla Verébová - vereb.gyongyi@gmail.com

Bc. Katka Mikušová

1819211_tanec.jpg
bottom of page