top of page

Odbory

Hudobný odbor

Žiaci majú možnosť hrať a spievať aj v rôznych komorných zoskupeniach. Pravidelne sa zúčastňujú na rôznych interpretačných súťažiach, na ktorých dosahujú vynikajúce výsledky. Veľmi nás teší i fakt, že každoročne sa časť z nich rozhodne pre ďalšie štúdium na konzervatóriách, resp. na umeleckých vysokých školách.

ho-ilustr-2.jpg
1819211_tanec.jpg

Tanečný odbor

Základná umelecká škola Jesenské je miestom, ktoré poskytuje žiakovi tanečného odboru možnosť rozvíjať svoje pohybové schopnosti.
Vyučovanie je realizované skupinovou formou. Je to výborným stretom záujmov žiakov i pedagóga. Učiteľ má rovnaký vplyv na všetky deti, požaduje od žiakov spoločné aktivity, kreatívnosť a sebarealizáciu, pričom žiaci okrem podnetov pedagóga prijímajú aj podnety z prostredia, v ktorom sa nachádzajú, vzájomne sa ovplyvňujú, vymieňajú názory, skúsenosti, stávajú sa spoločensky kompetentnými, komunikatívnymi, vytvárajúcimi jeden celok.

Výtvarný odbor

Výtvarný odbor v ZUŠ Jesenské sa zameriava na rozvoj umeleckého nadania žiakov a ich kreatívnu činnosť v rôznych výtvarných technikách

OIP.jpg
bottom of page