top of page
ho-ilustr-2.jpg

Viac o odbore...

Hudobný odbor je najpočetnejší a ponúka možnosť študovať tieto nástroje:

klavír, akordeón, keyboard, husle, gitara, basgitara, zobcová sopránová flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón, bicie nástroje, spev.


Žiaci majú možnosť hrať a spievať aj v rôznych komorných zoskupeniach. Pravidelne sa zúčastňujú na rôznych interpretačných súťažiach, na ktorých dosahujú vynikajúce výsledky. Veľmi nás teší i fakt, že každoročne sa časť z nich rozhodne pre ďalšie štúdium na konzervatóriách, resp. na umeleckých vysokých školách.


Okrem vlastných aktivít (výchovné, interné a verejné koncerty) sa naša škola významne podieľa na kultúrnom a spoločenskom živote nielen Jesenské, ale i širokého okolia. Spolu so žiakmi často účinkujú na jednotlivých podujatiach aj pedagógovia školy.

Prostredníctvom zanietených a kvalifikovaných pedagógov pomáhame deťom objavovať čaro hudby. Učia sa ju nielen interpretovať, ale aj počúvať a vnímať tak, aby im prinášala radosť a potešenie v každodennom živote.


Anikó Pólos DiS.art - anikopolos.zus@gmail.com

Zdenka Mikušová DiS.art - zdenka.mikusova85@gmail.com

Brigitta Bohóová DiS.art - brigita28bohoova@gmail.com

Benjamin Illéš DiS.art - benjamin.17@azet.sk

Attila Farkas - zdenka.mikusova85@gmail.com

Bc. Roland Horváth DiS.art - rolko.buffet@gmail.com

bottom of page